การเติมเงินรูปแบบใหม่
เปลี่ยนประเทศ

เลือกจากการใช้งานก่อนหน้านี้:
+66989213521, +66928279452, +66985108564แสดงประวัติการใช้งาน

แนะนำวิธีการชำระเงิน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จ่ายเท่าไรได้เท่านั้น

 • ทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

  เวลาทุกนาทีของคุณคือจำนวนเงินที่เสียไปเราสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้

 • สามารถส่งให้ทุกคนที่คุณต้องการ

  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณ ญาติ พี่น้อง คนในครอบครัว หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน

 • รักษาวันใช้งานให้นานขึ้น

  ช่วยป้องกันให้เบอร์ของคุณไม่ถูกระงับการใช้งาน

 • ปลอดภัยกับทุกอุปกรณ์

  ปลอดภัยกับทุกอุปกรณ์และสามารถเข้าใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์

ประเทศที่รองรับ

loading...